20 Maw 2014

"Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn sgil dwyn chwipolchwr symudol 'Brendon' rhywbryd ddydd Mawrth 18 Mawrth neu ddydd Mercher 19 Mawrth 2014.

Dygwyd y chwipolchwr o'r Old Forest Yard, Cross Inn, Llan-non, Ceredigion.

Os cynigir yr eitem i chi, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am y chwipolchwr a ddiflannodd, gofynnir i chi gysylltu â Chwnstabl Williams 579 yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan trwy ffonio 101, neu ffonio TACLO'R TACLAU yn ddienw ar 0800 555 111."


Atodir llun o chwipolchwr tebyg.