22 Mai 2014

"Mae'r heddlu'n ymchwilio i ddigwyddiad honedig o ymddygiad amheus rhywbryd rhwng 5.30pm a 6.30pm ddydd Gwener 16 Mai ym maes parcio Aldi, Ffordd Aberystwyth, Aberteifi.

Roedd y digwyddiad yn ymwneud â dyn gyda gwallt byr tywyll, oedd yn gwisgo top coch a throwsus du, a yrrodd i ffwrdd, o bosibl, mewn cerbyd melyn.

Bydd yr heddlu'n gwylio'r maes parcio'r un amser dydd Gwener nesaf.
Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus gysylltu â Heddlu Aberteifi ar 101."