12 Gor 2016

Ry’n ni’n poeni am Jacqueline Martin, 52 oed, sydd ar goll o ardal Caerfyrddin. Fe’i gwelwyd diwethaf yn ardal y Llannerch am oddeutu 8.30 o’r gloch nos Lun 11 Gorffennaf. Fe’i disgrifir fel dynes o gorffolaeth fain gyda gwallt tywyll, ac roedd hi’n gwisgo siaced ledr dywyll y tro diwethaf iddi gael ei gweld. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am ei lleoliad, neu unrhyw wybodaeth a allai helpu i ddod o hyd iddi, i alw’r heddlu ar 101.