20 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ynghylch digwyddiad a ddigwyddodd ar Dark Lane, Rhaeadr, ar 14 Ionawr 2014 rhwng 8 a 9 o’r gloch y noson honno.
Honnwyd fod dau ddyn a oedd yn gwisgo dillad tywyll a hwdis wedi cyflawni ymosodiad.
Rhedodd y dynion i ffwrdd i gyfeiriad y fynwent.
Mae swyddogion yn gofyn i aelodau’r cyhoedd gysylltu â Gorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101 os ydynt yn dod o hyd i unrhyw eitemau anarferol ar eu heiddo, neu os oes ganddynt wybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad.