17 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad dau fwrdd DAG magnetic lliw oren a ddygwyd o ddau gerbyd yn Lacharn.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 4 o’r gloch brynhawn ddydd Gwener 13 a 9 o’r gloch fore ddydd Llun 16 Rhagfyr.
Roedd y cerbydau wedi’u parcio ar flaengwrt garej yn Lacharn.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yng Nghaerfyrddin ar 101.