06 Chw 2015

Mae masnachwyr wedi uno â’r heddlu er mwyn cadw lladron draw wrth i gynllun Gwarchod Siopau newydd gael ei lansio yn Y Trallwng. Aeth y cynllun yn fyw ar 5 Chwefror 2015, ac mae’n annog gwyliadwriaeth a chyfathrebu er mwyn lleihau’r cyfleoedd ar gyfer trosedd a fandaliaeth.

 Amcanion Gwarchod Siopau yw

 

  • Lleihau’r cyfleoedd i gyflawni troseddau
  • Cryfhau’r ysbryd cymunedol a chael pawb i gydweithio er mwyn diogelu eu heiddo
  • Gwella cyswllt rhwng y masnachwyr a’r heddlu
  • Riportio digwyddiadau amheus pan fyddant yn digwydd

 Dywedodd PC Lindsay Sweetman:

“Mae’r cynllun hwn yn caniatáu i negeseuon testun gael eu hanfon yn syth at fasnachwyr yn y dref sy’n eu rhybuddio am siopladron posibl neu bobl amheus yn y dref a’r siopau. Gan fod y neges yn cael ei hanfon at nifer o fasnachwyr yn gyflym, gall helpu i atal lladradau pellach a throseddau eraill yng nghanol y dref. Mae hyn yn dilyn y cynllun Gwarchod Ffermydd a lansiwyd yn ardal y Trallwng ym mis Mawrth 2013, ac sydd wedi profi’n llwyddiant ysgubol.”

Ychwanegodd, "Nid oes tâl ar gyfer ymuno â’r cynllun Gwarchod Siopau, a bydd yn caniatáu i swyddogion gynghori masnachwyr ynglŷn â materion megis atal troseddau, ac yn galluogi’r heddlu i dderbyn adborth gwerthfawr, fel ein bod ni’n medru gwella’r cynllun lle bo angen er mwyn sicrhau fod y Trallwng yn parhau’n un o’r llefydd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr.” 

Dylai masnachwyr sydd eisiau ymuno â’r cynllun gysylltu â Thîm Plismona Bro’r Trallwng ar y rhif difrys 101.