01 Gor 2014

Am oddeutu 10:34 fore heddiw, hysbyswyd yr heddlu am ladrad arf pŵer o Barc Pendre, Aberhonddu. Cychwynnwyd ymchwiliad yn syth a sefydlwyd bod fan dransit Ford wen wedi’i gweld yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal. Yn dilyn ymholiadau, canfuwyd bod y cerbyd wedi’i weld ar yr A40 ac anfonwyd swyddogion i’r lleoliad yn syth. Stopiwyd y cerbyd ar yr A40 Ffordd Aberhonddu, Crucywel. Mae tri dyn wedi’u harestio ar amheuaeth o ddwyn ac maent yn y ddalfa ar hyn o bryd.