02 Ion 2014

Rhywbryd yn ystod prynhawn ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2013, dygwyd beic mynydd â ffrâm wen o ardd gefn yn ardal Rhodiad Rhaff, Llanelli.
Mae’r gair “SQUALL” wedi’i ysgrifennu ar draws y croesfar, ac, yn nodedig, mae ganddo hongiad wedi’i ffitio o’r croesfar i lawr i waelod y ffrâm. Os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â PC Tom Grace yng ngorsaf heddlu Llanelli ar 101.