29 Awst 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad beic a ddigwyddodd rhywbryd rhwng 8.45y.b. a 5.30y.h. ddydd Mawrth 19 Awst. Aed â’r beic o faes parcio staff eiddo yn The Struet, Aberhonddu, lle yr oedd wedi’i ddiogelu â chadwyn a chlo clap tra bod y perchennog yn y gwaith.

Disgrifir y beic fel beic arbenigol Hard Rock 2011 lliw du. Er mai du yw prif liw’r beic, roedd ychydig o goch a gwyn arno hefyd. 

Gofynnir i unrhyw un a welodd y lladrad, neu sydd â gwybodaeth am leoliad y beic, i gysylltu â PC Amy Davies yng ngorsaf heddlu Aberhonddu ar 101.