15 Gor 2014

“Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad canŵ pwmpiadwy Sevylor glas tywyll a ddygwyd o draeth Mwnt, Aberteifi, rhywbryd rhwng 4y.p. ac 8y.h. ddydd Mercher 9 Gorffennaf.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwybod ble mae’r canŵ, neu a welodd y canŵ’n cael ei ddwyn, i gysylltu â PC Sally Bailey-Williams yng Ngorsaf Heddlu Aberteifi ar 101.”