25 Tach 2013

Mae heddlu’r Trallwng yn apelio am wybodaeth ynglŷn â lladrad ceblau rhwng y goleuadau traffig dros dro ar bont y gamlas ar y B4393 yn Four Crosses.
Diflannodd y ceblau rhywbryd dros nos ar 23 Tachwedd gan beryglu defnyddwyr y ffyrdd a cherddwyr yn y lleoliad hwn drwy eu gweithredoedd.
Gwerth y ceblau, sy’n eiddo i gwmni rheoli traffig, yw tua £300.00
Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth alw’r heddlu ar 101.