22 Tach 2013

Mae'r heddlu yn ymchwilio i ladrad bonbren rhywbryd rhwng 1 Awst a 19 Tachwedd 2013 o fferm ger Carno. Mae rhywun wedi symud y bonbren, sy'n gydosodiad bachyn tynnu ychwanegol a ddefnyddir ar gyfer gwahanol fathau o fachau trelar. Gellir ei osod a'i ddadosod ar du blaen neu du ôl tractor. Roedd y bar wedi'i osod o dan y tractor gyda chlipiau rhyddhau cyflym. Mae'r eitemau hyn yn werthfawr iawn. Cynghorir ffermwyr i ystyried eu cadw yn rhywle ar wahân i'r tractor. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu'r Drenewydd ar 101.