20 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad 20 dafad stoc o Fferm Middle Cwmheyope yn Llanddewi-yn-heiob, Trefyclo. 
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng Hydref 2013 ac Ionawr 2014. Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â’r mater hwn, medrant gysylltu â PC Andrew Barden o Orsaf Heddlu Trefyclo a Llanandras ar 101, neu Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.