11 Meh 2014

Rhywbryd yn ystod y tair wythnos diwethaf, mae diffibriliwr wedi mynd ar goll o Feddygfa’r Drenewydd yn Stryd y Parc, y Drenewydd. Fe’i ddisgrifir fel diffibriliwr Phillips Heartstart mewn casyn plastig caled lliw coch sy’n mesur tua 203x241x127mm ac sydd werth o gwmpas £1,300.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â lleoliad yr eitem hon i gysylltu â PC Kate Townend yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.