11 Meh 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad dodrefn gardd o batio eiddo yn Heol Llanfair, y Drenewydd. Digwyddodd y lladrad rhywbryd dros nos ar 8/9 Mehefin. Bwrdd metel crwn a thair cadair sy’n plygu lliw hufen yw’r dodrefn sydd wedi’i ddwyn.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y lladrad yn digwydd, neu sydd wedi cael cynnig prynu’r eitemau, i gysylltu â PC Kate Townend yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.