31 Gor 2014

Lladrad Eog Addurnol, Cenarth

Rhywbryd dros nos ar 30 Gorffennaf, dygwyd eog addurnol mawr o du allan i gaffi’r Salmon Leap yng Nghenarth.

Mae’r eog hwn yn rhan o bâr o eogiaid addurnol sydd wedi’u harddangos yno ers blynyddoedd lawer. Byddai angen cryn ymdrech er mwyn symud yr eog gan eu bod wedi’u smentio a’u sgriwio i mewn i’r wal y tu allan i’r caffi a’r siop.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y drosedd neu leoliad yr addurn hwn i gysylltu â PC Kelly Wiliams 393, Gorsaf Heddlu Aberteifi ar 101.