28 Tach 2013

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad ar Observatory Avenue yn ardal Hakin yn Aberdaugleddau. Am oddeutu 17.05awr ddydd Mawrth 27 Tachwedd 2013, gwthiwyd dynes i’r llawr gan unigolyn wedi’i wisgo mewn top du â hwd.

Er na ddioddefodd y ddynes unrhyw niwed corfforol, dygodd y dyn swm sylweddol o arian ynghyd â’i bag llaw. Disgrifir y bag fel bag du patent â dwy handlen, gydag allwedd yn hongian o’r sip. 

Mae’r heddlu’n apelio am unrhyw dystion a oedd yn yr ardal ar y pryd a allai fod â gwybodaeth i gynorthwyo â’r ymholiad.

Medrwch gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 – neu fel arall, galwch Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.