25 Tach 2013

Mae heddlu’r Trallwng dal yn apelio am wybodaeth mewn perthynas â 4 iâr a 2 geiliog o eiddo yn ardal Belan yn y Trallwng rhywbryd ar 12 Tachwedd.
Mae ceiliog a dwy iâr Buff Orpington, ynghyd â cheiliog a dwy iâr Light Sussex wedi diflannu o gasgliad ehangach o adar yn yr eiddo, ac nid oes tystiolaeth o weithgarwch llwynogod.
Gyda’i gilydd, byddai modd gwerthu’r adar hyn am bris hyd at £150.00, ac maent fel arfer yn cael eu gwerthu yn y triawdau y cawsant eu dwyn.
Os oes unrhyw un wedi cael cynnig prynu’r fath gyfuniadau o adar, cysylltwch â heddlu’r Trallwng ar 101.