22 Tach 2013

Mae'r heddlu yn ymchwilio i adroddiad o Ladrad a ddigwyddodd yn Fflat 115 Camlad House, Y Drenewydd rhywbryd rhwng 9 a 20 Tachwedd 2013.
Mae'r troseddwyr wedi cael mynediad i'r fflat ac wedi mynd ag amryw eitemau megis Ffwrn Drydanol, sychwr dillad a pheiriant golchi ac felly byddai eu hymdrechion wedi bod yn amlwg.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â PC Ryan Sweetman yng Ngorsaf Heddlu'r Drenewydd ar 101.