24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad offer o garej yn Llwynhendy.

Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng dydd Mercher 25 Rhagfyr 2013 a dydd Llun 6 Ionawr 2014.

Mae rhywun neu rywrai wedi cael mynediad i garej a oedd heb ei diogelu mewn cyfeiriad yn Nhir Eynon ac wedi dwyn sawl eitem.

Mae swyddogion yn credu mai dim ond pobl sy’n gyfarwydd â’r offer fyddai eu hangen gan eu bod yn eitemau a ddefnyddir yn benodol yn y diwydiant plastro.

1. Pwmp llenwad gwyn (o wneuthuriad Premier)
2. Blwch plastro
3. Aradr plastro
4. Blwch peiriant ar gyfer llenwi tyllau a adawyd gan hoelion
5. Ffon droi arian
6. Coes telesgopig ar gyfer plastro, lliw arian a du
7. Bwced blastro wen

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Kieley HOPKIN yng ngorsaf heddlu Llwynhendy ar 101.