16 Rhag 2013

Unwaith eto, mae swyddogion yn Llandeilo a Llanbedr Pont Steffan yn atgoffa modurwyr i beidio â gadael eu heitemau gwerthfawr mewn golwg yn eu cerbydau.

Mae troseddwyr wedi bod yn targedu’r rhai sydd ag eitemau gwerthfawr mewn golwg, ac mae’r ardal wedi dioddef sawl trosedd o’r fath dros yr wythnosau diwethaf.

Yn ardal Llandeilo rhwng 10 a 30 Tachwedd, targedwyd saith cerbyd, gyda phedwar ohonynt yn ardal Talyllychau. Malwyd ffenestri, ac aed ag eiddo o du mewn i’r cerbydau.

Rhwng 19 a 30 Tachwedd, bu chwe achos tebyg yn Rhydcymerau a Llanbedr Pont Steffan.

“Rydym yn atgoffa modurwyr eto i beidio â gadael unrhyw beth mewn golwg mewn cerbydau heb ofalydd,” meddai’r Rhingyll Kerry Scoberg. “Mae pobl allan yno na fyddai’n meddwl dwywaith am falu ffenestr er mwyn dwyn rhywbeth gwerthfawr wedi’i adael ar sedd y car – bag, ffôn, cot, neu unrhyw eitem arall gwerthfawr.

“Felly cadwch bob eitem werthfawr o’r golwg. Clowch nhw yn eich bŵt, neu ewch â nhw i mewn i’ch cartrefi. Rydym wedi lansio’r cynllun Dan Glo ac O’r Golwg yn Rhydaman, ac os yw’n swyddogion yn gweld car â ffenestr ar agor, car heb ei gloi, neu un sydd ag eitemau gwerthfawr ar y seddi, byddant yn gadael llythyr yn eich cynghori sut y gallwch ddiogelu’ch eiddo’n well.”

Am ragor o gyngor atal trosedd, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk, a dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys.