09 Hyd 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad a ddigwyddodd yn siop Spar, Ffordd yr Orsaf, Caersws, Powys, am oddeutu 7 o’r gloch fore heddiw (9 Hydref 2014).

Aeth dyn i mewn i’r siop gan fygwth yr ariannydd a gadael â sigarennau a swm bychan o arian. Ni anafwyd yr ariannydd, ac mae’n derbyn cymorth gan swyddogion.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn yr ardal rhwng 6.30 ac 8 o’r gloch fore heddiw ac a allai fod wedi gweld ymddygiad amheus i gysylltu â’r heddlu mor fuan â phosibl.

Gellir cysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu fe ellir rhoi gwybodaeth i Taclo’r Tacle’n ddienw drwy alw 0800 555 111.