24 Ion 2014

Dygwyd offer o fan heb ei ddiogelu a adawyd y tu allan i eiddo yng Nghlos Rhiw Las, Caerfyrddin.

Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 4.30 o’r gloch brynhawn ddydd Gwener 17 Ionawr a 9.30 o’r gloch fore ddydd Sul 19 Ionawr. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â swyddogion yng Nghaerfyrddin ar 101.