24 Chw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad offer o gerbyd a ddigwyddodd dros nos ddydd Sul 16 Chwefror 2014.
Aed i mewn i gerbyd yn ardal Llangatwg yng Nghrucywel a dygwyd offer o’r blwch menig.
“Mae Dyfed-Powys yn ymfalchïo yn y ffaith bod yr ardal yn un sydd â nifer isel o droseddau, ac rydym yn ymchwilio i bob gweithgarwch troseddol,” meddai PC Andy Pole. “Rwy’n dibynnu ar y bartneriaeth sydd gennyf â’m cymunedau i barhau i wneud ein hardal yn ddiogel. Os oes gan unrhyw un wybodaeth, waeth pa mor fach, gofynnaf iddynt gysylltu â mi yng Nghrucywel ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800555111.
“Rwy’n annog ein cymunedau i ddiogelu eitemau gwerthfawr a chymryd cyfleoedd i ffwrdd wrth ladron posibl.”