10 Ion 2014

Mae swyddogion yn ymchwilio i ladrad olew o danc yng nghefn fferm ym Marros
Dygwyd tua 800 litr o olew rhwng 3 Hydref 2013 a 8 Ionawr 2014.
Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un sydd wedi gweld cerbydau amheus yn yr ardal i gysylltu a rhoi gwybod iddynt.
Gellir cael rhagor o gyngor atal trosedd ar ein gwefan www.dyfed-powys,police.uk