07 Ion 2014

Mae swyddogion yn ymchwilio i ladrad olew gwresogi o danc yng ngwaelod gardd yn Y Garth.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng hanner nos ar nos Wener 20 Rhagfyr a hanner nos ar nos Sadwrn 4 Ionawr.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â swyddogion yng Nghaerfyrddin ar 101.