20 Rhag 2013

Mae swyddogion yn Aman Tywi’n atgoffa preswylwyr i ddiogelu’u cyflenwadau olew gwresogi wrth i’r tywydd oeri.

Daw’r rhybudd yn dilyn lladrad 250 litr o olew o danc mewn eiddo yng Nghwmbach, Saron.

Amheuir fod rhywun wedi mynd â’r olew rhwng dydd Iau 28 Tachwedd a dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2013.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101.

Ceir rhagor o fanylion ynglŷn â diogelu’ch olew gwresogi ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk