05 Medi 2014

Mae swyddogion heddlu yn Llandrindod yn ymchwilio i ladrad peiriant torri gwrych STIHL Brushcutter o ardal Crossgates, Llandrindod.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 2 a 3.50 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 4 Awst yn y safle bws gyferbyn ag ystâd dai PENYBRYN. Cafodd ei ddwyn o gefn cerbyd contractwr.
Mae’r peiriant torri gwrych yn un eithaf unigryw oherwydd bod ganddo lafn metel sefydlog yn hytrach na’r llinyn plastig arferol, a gall fod rhai sticeri melyn a glas HSS HIRE ar hyd corff y peiriant.
Atodir lluniau o beiriant torri gwrych tebyg iawn.
Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â PC 652 Smith drwy alw 101.