28 Hyd 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i ladrad a ddioddefwyd gan ddyn 67 oed ddydd Llun 27 Hydref.
Roedd y dyn yn cerdded adref o dafarn y Llew Aur, Heol Awst, Caerfyrddin, ychydig ar ôl 2 o’r gloch y bore. Wrth gerdded ar hyd Stryd Parcmaen, daeth rhywun ato o’r tu ôl a’i wthio i’r llawr. Dygwyd ei waled lledr brown o boced ei drwser, a rhedodd y dihiryn/dihirod i ffwrdd. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i alw Heddlu Dyfed-Powys ar 101. Fel arall, galwch Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.