17 Medi 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad a ddigwyddodd am oddeutu 9 o’r gloch neithiwr (nos Fawrth 16 Medi)  yn South Crescent, Llandrindod. Roedd y dioddefydd, sef dyn 77 oed, yn croesi’r stryd ger bar coffi Dickens, pan ddaeth rhywun ato o’r tu ôl a’i wthio. Syrthiodd y dyn i’r llawr. Bu ffrwgwd, a dygwyd waled y dioddefydd. 
Dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Jones: “Mae’r dioddefydd oedrannus wedi derbyn gwiriad meddygol. Nid yw wedi’i anafu, ond yn naturiol, mae wedi’i ysgwyd gan y digwyddiad hwn. Disgrifir y troseddwr fel dyn gwyn, 25-30 oed, o gorffolaeth fain. Roedd ganddo wallt tywyll, wyneb main heulfelyn wedi’i shafio’n lân, a siaradai ag acen Seisnig. Roedd e’n gwisgo cot dywyll hyd ¾ â hwd a oedd i fyny ar y pryd. Mae ymholiadau a chwiliadau wedi bod yn cael eu cynnal, ac mae ymholiadau o dŷ i dŷ’n parhau fore heddiw. Rydym yn apelio ar i unrhyw un a welodd y digwyddiad, unigolyn sy’n ateb y disgrifiad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai’n cynorthwyo i gysylltu â ni’n syth trwy alw 101. Fel arall, medrwch alw Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111.”