17 Rhag 2013

Mae heddlu’r Trallwng yn apelio am dystion mewn perthynas â chyfres o ladradau o gerbydau yn ardal Gogledd Powys yn ystod nos Sadwrn7 Rhagfyr ac oriau mân y bore ddydd Sul 8 Rhagfyr 2013.
Targedwyd cerbydau yn ardaloedd Treflan a Ffordd Winllan yn Llansantffraid, ynghyd â cherbydau ar  were targeted along with Vehicles on Rowen Close a City Lane yn Four Crosses. Mae eitemau a ddygwyd yn cynnwys cryno ddisgiau, arian, ffonau symudol a gliniaduron.
Mae’r gyfres hon o droseddau unwaith eto’n arwain at gynghori’r cyhoedd i beidio â gadael eu heitemau gwerthfawr mewn golwg mewn cerbydau heb ofalydd, ond yn hytrach, eu cloi yn y bŵt.
“Mae’n werth atgoffa modurwyr i beidio â gadael unrhyw eitemau gwerthfawr mewn golwg yn eu cerbydau, ac i sicrhau fod y cerbydau wedi’u cloi a’u diogelu pan nad oes ganddynt ofalydd,” meddai’r Rhingyll Jon Rees. “Bydd lladron yn chwilio am dargedau hawdd, yn arbennig yr adeg hon o’r flwyddyn. Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd iddynt. Clowch eich eitemau gwerthfawr a’ch siopa yn y bŵt.” 
Os welsoch chi unrhyw gerbydau neu unigolion amheus yn yr ardaloedd hyn, cysylltwch â Heddlu’r Trallwng ar 101.
Yn y cyfamser, gellir cael rhagor o gyngor ynghylch atal trosedd ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk a thrwy’n cyfrif twitter www.twitter.com/@DyfedPowys