12 Tach 2013

Mae swyddogion heddlu Caerfyrddin yn ymchwilio i achosion o ladradau pyrsau lle y mae pyrsau wedi’u dwyn o fagiau llaw tra bod dioddefwyr yn siopa yn y dref.
Mae’r heddlu nawr yn cynghori siopwyr i gymryd camau i atal hyn pan fyddant yn mynd o gwmpas yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.
“Mae’r siawns y byddwch yn dioddef lladrad pwrs yn isel, ond mae lladradau o’r fath yn digwydd,” meddai’r Rhingyll Jolene Mann. “Medrwch wneud eich hyn yn llai tebygol fyth o ddioddef trosedd o’r fath drwy gymryd rhai rhagofalon synhwyrol.
“Peidiwch â rhoi anrheg hawdd i bigwyr pocedi. Cadwch eich pwrs neu’ch waled yn agos i’ch corff, a pheidiwch byth â’u cadw yn eich poced gefn neu yn nhop eich bag llaw. Hefyd, sicrhewch eich bod chi’n cau’ch bag llaw ac yn ei gario ar draws eich corff, gyda’r fflap yn eich wynebu.”

Hefyd:
•Byddwch yn ymwybodol o bwy sydd wrth eich ymyl pan fyddwch chi’n tynnu arian o beiriannau twll yn y wal, banciau neu swyddfeydd post. Os ydych chi’n pryderi ynghylch unrhyw un yn eich dilyn, galwch yr heddlu.
•Byddwch yn ymwybodol o bwy sydd o’ch cwmpas, yn enwedig pan fyddwch mewn man prysur neu boblog.
•Menywod: cariwch eich bag yn agos i’ch corff â’r strap dros eich ysgwydd. Cadwch eich bag wedi’i gau bob tro.
•Dynion: Cariwch eich waled mewn poced fewnol, un y gellir ei chau os yn bosibl, ac nid eich poced gefn.
•Peidiwch â rhoi eich pwrs neu’ch waled ar y cownter wrth dalu am eitemau.
•Peidiwch ag ysgrifennu’ch rhifau pin i lawr na’u cadw gyda’ch cardiau.