15 Rhag 2017

Heddiw, mae’n ddiwrnod siwmperi Nadolig, ac fel rhan o gynnydd yn nifer y patrolau ar droed a gynhelir yn y dref ar gyfer #YmgyrchSANTA17, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymdrin â dyn a gafodd ei ddal yn dwyn dwy siwmper Nadolig.

Roedd swyddogion yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ar batrôl ar droed er mwyn diogelu busnesau a siopwyr rhag lladron.

Yn ystod eu patrôl, dywedodd swyddog diogelwch wrthynt ei fod yn amau bod dyn wedi cuddio eitemau yr oedd wedi dwyn o siop ar ei berson.

Stopiodd yr heddlu’r dyn, a daethant o hyd i ddwy siwmper Nadolig.

Cafodd gyfweliad gwirfoddol a derbyniodd hysbysiad cosb benodedig £90. Mae’r dyn hwn hefyd wedi ei wahardd o bob siop yn Rhydaman sy’n cymryd rhan yn y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

Dywedodd PC Steve Morris: “Ry’n ni’n cynnal patrolau ychwanegol yng nghanol y dref fel rhan o’n hymgyrch Nadolig, Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (SANTA) er mwyn atal siopladrata.

“Cawsom ein hysbysu bod dyn wedi dwyn eitemau o’r siop. Llwyddom i ddal i fyny ag ef a’i geryddu’n syth drwy gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig iddo a’i wahardd o bob siop yng nghanol y dref.

“Byddwn ni’n parhau i gynnal patrolau yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig er mwyn diogelu’n busnesau lleol a siopwyr sy’n ymweld â chanol y dref rhag lladron. Mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei gynnal ledled ardal heddlu Dyfed-Powys fel rhan o Ymgyrch SANTA.”