02 Mai 2014

Mae Heddlu Hwlffordd yn ymchwilio i nifer o ladradau o ystafelloedd newid yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd. Mae swyddogion wedi derbyn pum adroddiad ar wahân am ladrad eitemau personol, gan gynnwys arian a chardiau banc o gypyrddau bach heb eu cloi o fewn ystafelloedd newid. 

Dywedodd y Rhingyll Catrin Thomas o Dîm Plismona Bro Hwlffordd: “Rhwng 9 Ebrill 2014 a 29 Ebrill 2014 mae nifer o ladradau o gypyrddau bach yn ystafelloedd newid Canolfan Hamdden Hwlffordd wedi'u hadrodd wrthym ni. Rydym yn cynghori aelodau'r cyhoedd i beidio â gadael eitemau yn yr ystafelloedd newid heb eu cloi yn y cypyrddau bach a ddarperir ac osgoi mynd ag eitemau drud i fannau fel hyn os byddant yn cael eu gadael am unrhyw gyfnod o amser. Nid yw lladradau o'r natur hon yn gyffredin yn yr ardal hon; serch hynny oherwydd y digwyddiadau diweddar hyn, rydym yn annog pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth ac adrodd am unrhyw beth amheus wrth yr heddlu.”

Mae Heddlu Hwlffordd yn gweithio'n agos gyda staff yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd i atal unrhyw ddigwyddiadau pellach o'r natur hon. 

Ychwanegodd y Rhingyll Thomas: “Ar ôl siarad gyda staff yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd, mae'n amlwg bod diogelwch a sicrwydd eiddo eu noddwyr o'r pwysigrwydd mwyaf iddynt, ac maen nhw'n cydweithredu'n llawn gyda'r ymchwiliadau." 
Mae'r rhain yn droseddau manteisgar y gellir eu hatal. Mae dau ddyn, un yn 42 oed a'r llall yn 23 oed, wedi'u harestio ar amheuaeth o ladrad ac ar fechnïaeth wrth gynnal ymholiadau pellach. Mae Heddlu Hwlffordd yn apelio ar unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth yng nghyswllt y lladradau hyn i gysylltu â nhw ar 101.