17 Rhag 2013

Mae heddlu Llandrindod yn ymchwilio i ladrad eitemau sgrap o du allan i eiddo yn Nutlas, Trefyclo, Powys.
Credir i’r drosedd ddigwydd rhywbryd rhwng Awst a Thachwedd 2013.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â hyn, galwch PC Marie Powell yng ngorsaf heddlu Llandrindod ar 101. Fel arall, galwch Taclo’r Tacle ar 0800 555111.