09 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad 71 twb o fwyd defaid a ddygwyd o Uned 1, Ffermwyr Wynnstay, Maesyllan, Llanidloes.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng dydd Sadwrn 23 a dydd Llun 25 Tachwedd.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth i gysylltu â swyddogion yn Llanidloes ar101