09 Rhag 2013

Rhywbryd rhwng hanner dydd ddydd Sul 1 a 2 o’r gloch ddydd Mercher 4 Rhagfyr, defnyddiwyd grym i agor drws garej mewn eiddo ym Mryn Du, Llanidloes.
Unwaith yr oeddent i mewn yn y garej, dygodd troseddwyr anhysbys lif gron 'Maketa' 18 folt lliw gwyrdd gwerth £200, a llif gadwyn betrol lliw oren a gwyn o wneuthuriad 'Stihl' gwerth £180.
Gadawodd y troseddwyr y lleoliad trwy’r un drws.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yn Llanidloes ar101