17 Rhag 2013

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl i sylwadau bychanus gael eu paentio ar gar a oedd wedi’i barcio ym maes parcio’r Castell yn Llanymddyfri.
Achoswyd y difrod i gar Audi A4 lliw porffor rhywbryd dros nos ar nos Wener 29 Tachwedd.
Os welodd unrhyw un unrhyw beth amheus, neu os oes ganddynt wybodaeth a all helpu swyddogion â’u hymholiadau, gofynnir yn garedig iddynt gysylltu â nhw yn Llanymddyfri ar 101.