13 Rhag 2013

Mae lleidr calon galed wedi dwyn blwch elusen o du allan i dŷ yn Stryd Thomas a oedd yn casglu arian ar gyfer Hosbis Tŷ Bryngwyn.
Digwyddodd y lladrad am 5.15 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 3 Rhagfyr.
“Mae’r tŷ hwn yn sefyll ar dop Gelli-Onn, felly byddai wedi bod yn brysur iawn yr adeg honno o’r dydd,” meddai’ Rhingyll Justin Evans. “Gobeithio bod rhywun wedi gweld rhywbeth a all helpu’n hymholiadau.
“Disgrifir y troseddwr fel dyn yn ei 20au a oedd yn gwisgo top lliw golau â hwd, a throwsus llac, lliw golau. Defnyddiodd erfyn i dynnu’r blwch elusen o’r rheiliau, ac yna fe aeth i gyfeiriad Stryd Thomas.
“Daethpwyd o hyd i’r blwch elusen lliw coch yn ddiweddarach, ond roedd yr arian wedi mynd.
“Mae hon yn weithred drist a chalon galed, gan ei bod yn amddifadu elusen haeddiannol o arian sydd wir ei angen arnynt. Os oes gan unrhyw un wybodaeth a all ein helpu i ddod o hyd i’r un sy’n gyfrifol, dewch i gysylltiad os gwelwch chi’n dda.”
Gellir cysylltu â swyddogion yng ngorsaf heddlu Llanelli ar 101.