12 Tach 2015

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau eu bod nhw’n credu mai gweddillion dyn Pwylaidd sydd wedi’u canfod mewn eiddo yn Pleasant View, Felinfoel, Llanelli.

Nid yw ei hunaniaeth wedi’i gadarnhau ar hyn o bryd.

Mae swyddogion heddlu’n siarad â’r gymuned Bwylaidd yn y dref fel rhan o’u hymholiadau.

Lansiwyd ymchwiliad llofruddiaeth ddoe (Dydd Mercher 11 Tachwedd) yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad yn Pleasant View, Felinfoel, Llanelli.

Mae dau ddyn a dynes dal yn nalfa’r heddlu.