12 Tach 2015

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau nad oes unrhyw gysylltiad rhwng yr ymchwiliad i’r llofruddiaeth yn Pleasant View a llofruddiaeth Simon Bell yn Llanelli.

Lansiwyd ymchwiliad llofruddiaeth ddoe (Dydd Mercher 11 Tachwedd) yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad yn Pleasant View, Felinfoel, Llanelli.

Mae swyddogion wedi cadarnhau bod gweddillion dyn wedi’u canfod yn y cyfeiriad.

Mae dau ddyn dal yn nalfa’r heddlu ar ôl derbyn gwarantau i’w cadw ymhellach.