30 Gor 2014

Mae swyddogion heddlu sy’n ymchwilio i ddigwyddiad a ddigwyddodd yn ystod oriau mân y bore ddydd Sul 27 Gorffennaf 2014 ym maes carafanau Caerfai, Tyddewi, Sir Benfro, wedi rhyddhau llun electronig o ddyn maen nhw’n dymuno cyfweld ag ef mewn perthynas â’r drosedd.

Fe’i disgrifir fel dyn â lliw croen tywyllach, wyneb crwn, tua 5’11” o ran taldra, o gorffolaeth athletaidd, gwallt tywyll cwta, tua 20-30 oed. Roedd y dyn hwn yn gwisgo trowsus byr tywyll hyd at ei bengliniau, a thop fest lliw tywyll a oedd o bosibl â lliw gwahanol o gwmpas ymylwaith y tyllau llewys.

Dilynodd un o’r deiliaid yr ymwthiwr. Siaradodd â dau ddyn wrth y lleoliad ac fe’u holodd os oeddent wedi gweld y troseddwr. Rydym hefyd yn awyddus i siarad â’r unigolion hyn oherwydd fe allent fod yn dystion pwysig.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andy Williams: “Rydym wedi gweithio’n agos â’r dioddefydd er mwyn cynhyrchu’r llun electronig hwn. Rydym yn apelio ar i aelodau o’r cyhoedd ddweud wrthym os ydyn nhw’n credu eu bod wedi’i weld yn yr ardal yn ddiweddar. Gofynnwn i’r cyhoedd ystyried y ddelwedd yn ofalus a chysylltu â ni ag unrhyw wybodaeth. Hoffwn sicrhau’r gymuned bod digwyddiadau fel hyn yn anghyffredin iawn yn yr ardal hon. Bydd mwy o batrolau heddlu’n cael eu cynnal yn yr ardal tra bod ymholiadau’n parhau.”  

Gofynnir i unrhyw un a welodd neu a glywodd rhywbeth amheus yn yr ardal, neu sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.