09 Medi 2014

Mae’r heddlu, sy’n ymchwilio i adroddiad o ymosodiad ar ddynes ar Bush Street yn Noc Penfro am oddeutu 7.30 o’r gloch nos Fawrth 2 Medi, wedi cyhoeddi llun electronig o ddyn yr hoffent ei gyfweld mewn perthynas â’r drosedd. 

Fe’i disgrifir fel dyn Asiaidd oddeutu 5 troedfedd 8 modfedd o ran taldra, 23 – 35 oed, o gorffolaeth fain gyda gwallt du cwta a bonion blew. Roedd yn gwisgo top du â llewys byr a jîns du.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Dave Guiney, "Am oddeutu 7.30 o’r gloch nos Fawrth 2 Medi, aeth rhywun i fyny at ferch 13 oed wrth iddi gerdded ar hyd Bush Street, Doc Penfro. Adeg y digwyddiad, roedd y dioddefydd yn gwisgo top gwyrdd golau a legins du. 

Daeth ei hymosodwr allan o fan wen fechan (fan sy’n deillio o gar o bosibl) a cheisiodd ymosod arni. Cerddodd y ferch i ffwrdd yn ddianaf. Disgrifir dyn arall, sef gyrrwr y cerbyd, fel dyn Asiaidd â gwallt tywyll cwta.

Rydyn ni wedi gweithio’n agos â’r dioddefydd er mwyn cynhyrchu’r llun electronig hwn. Rydym yn apelio ar i aelodau o’r cyhoedd ddweud wrthym os ydyn nhw’n credu eu bod wedi’i weld yn yr ardal yn ddiweddar. Gofynnwn i’r cyhoedd edrych ar y llun yn ofalus a chysylltu â ni ag unrhyw wybodaeth. Hoffwn sicrhau’r gymuned fod digwyddiadau fel hyn yn anghyffredin iawn yn yr ardal hon.”
Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â’r heddlu trwy alw 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111.