04 Medi 2014

Yn ddiweddar, cyflwynwyd llun gwreiddiol arbennig iawn i Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Simon Prince. Mae’r llun yn dangos llinell amser o blismona yn yr ardal heddlu. Y llun hwn yw’r olaf mewn cyfres sy’n cwmpasu’r 42 Heddlu arall ym Mhrydain. Mae pob un ohonynt wedi’u paentio gan yr artist Mick Ewins. Rhoddwyd y llun ganddo’n rhodd. Syniad cyn-Swyddog Heddlu, Mark Custerton, oedd y lluniau ac maent wedi’u comisiynu dros y 5 mlynedd diwethaf gan Brif Gwnstabliaid a oedd eisiau i hanes unigol eu heddluoedd gael ei baentio. Yna, maent yn cael eu rhoi i’r heddluoedd. 

Mae’r llun yn ffrwyth llafur cydweithrediad 15 mis rhwng Archif Amgueddfa Heddlu Dyfed-Powys a ‘Blue Lamp Prints’ sydd wedi cynhyrchu’r 43 llun. Mae’n portreadu lleoliadau ac adeiladau eiconig ledled yr ardal Heddlu, ac yn dangos plismona o’r cyfnod cychwynnol i’r presennol, gan ymgorffori’r chwe Heddlu cyfansoddol sy’n creu Heddlu Dyfed-Powys heddiw. 

Daw’r Swyddogion Heddlu, cerbydau ac offer arall a gynrychiolir o ffotograffau, ac mae’r rhai o’r rhai mwyaf diweddar dal yn cael eu defnyddio ac yn gwasanaethu yn yr Heddlu. Mynychwyd y cyflwyniad ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin, gan Arglwydd Raglaw Dyfed, Robin Lewis, Phillip Bowen, Uchel Siryff Powys, Elinor Jones, Uchel Siryff Dyfed, Delme Thomas, chwaraewr rygbi dros Gymru a’r Llewod, sy’n cael ei bortreadu yn y llun, a chasgliad o swyddogion sydd wedi ymddeol ac sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd. Rhoddwyd cyflwyniad byr gan y Curadur blaenorol, Charles Griffiths, a oedd hefyd yn medru ateb cwestiynau ynglŷn â’r casgliad maith o ffotograffau ac arteffactau yn yr ystafell. 

Mae nifer cyfyngedig o brintiau o’r llun ar gael trwy ‘Blue Lamp Prints’, ac os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn prynu print, galwch heibio i http://www.bluelampprints.co.uk neu anfonwch e-bost at bluelamp@policeprints.co.uk

Yn ogystal, medrwch alw  01487 773799 neu 01288 331461.