10 Maw 2014

Gweithredodd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys gwarant mewn cyfeiriad ar Heol y Brenin, Caerfyrddin, ddydd Iau 6 Mawrth 2014, a arweiniodd at arést dau ddyn mewn cysylltiad â throseddau cyffuriau. Arestiwyd y ddau ddyn , un 40 mlwydd oed a un 32 mlwydd oed, ar amheuaeth o dyfu canabis, ac yn ddiweddarach, fe’u cyhuddwyd o gynhyrchu cyffur rheoledig Dosbarth B. Daethpwyd o hyd i blanhigion canabis mewn cyfnodau tyfiant amrywiol.
Dywedodd y Ditectif Arolygydd Hopkin-Davies: “Ar draws Sir Gaerfyrddin, rydym yn trin camddefnyddio cyffuriau o ddifrif boed y cyffuriau hynny’n gyffuriau dosbarth A, dosbarth B neu ddosbarth C, a byddwn ni’n gweithredu’n briodol er mwyn sicrhau y diogelir ein cymunedau.”
Roedd y ddau ddyn fod ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener 7 Mawrth 2014.
Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai’n helpu yn ein brwydr yn erbyn cyffuriau a’r niwed maen nhw’n achosi, galwch swyddogion ar 101 os gwelwch chi’n dda, neu galwch Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800 555111. Os oes angen gwybodaeth arnoch ynglŷn ag atal cyffuriau, medrwch alw heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu www.dan247.org.uk