26 Tach 2013

Denwyd torf o dros 20,000 o bobl i Garnifal Nadolig Blynyddol Llanelli a gynhaliwyd ar nos Wener 22 Tachwedd.

Sicrhaodd presenoldeb nifer o swyddogion heddlu na fu unrhyw helynt yn ystod y digwyddiad.

Daeth tua 25 swyddog o bedwar rhanbarth yr heddlu er mwyn sicrhau digwyddiad heddychlon.

“O safbwynt plismona, bu’r digwyddiad yn un hynod lwyddiannus.” Meddai’r Rhingyll Justin Evans. “Yr unig ddigwyddiadau oedd 4 atafaeliad o’r Gorchymyn Mannau Cyhoeddus Dynodedig, tri hysbysiad yn cael eu cyhoeddi gan swyddogion o dan Adran 27 o’r Ddeddf Lleihau Troseddu Treisgar, ac un cyfeiriad ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei wneud.

“Derbyniwyd ymateb cadarnhaol iawn wrth y cyhoedd ac asiantaethau partner, ac mae’n amlwg y cafodd y gwaith a wnaed gan Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu lleol wedi cael effaith fawr ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Roedd y digwyddiad yn glod i dref Llanelli. Roedd hi’n rhyfeddol cynnal digwyddiad o’r fath faint heb unrhyw arestiadau’n cael eu gwneud.”