03 Hyd 2014

Mae Heddlu Aberaeron yn rhybuddio preswylwyr i beidio â chael eu twyllo i ddatgelu manylion banc yn dilyn sawl adroddiad gan bobl sydd wedi derbyn llythyrau annisgwyl yn dweud wrthynt eu bod wedi ennill arian.

“Mae’r math hwn o dwyll wedi bod yn digwydd ers nifer o flynyddoedd,” meddai PCSO Trish Smith. “Atgoffwn aelodau o’r cyhoedd i fod yn ofalus wrth dderbyn llythyrau o ffynhonnell anhysbys, waeth pa mor gredadwy y maent yn ymddangos. Ni ddylid anfon arian at unigolion anhysbys er mwyn rhyddhau arian pellach, yn enwedig pan nad oes tocyn lotri o unrhyw fath wedi’i brynu. Ni fydd gweithredwyr lotri dilys yn gofyn am arian cyn rhyddhau enillion.”

Cyngor i’ch diogelu rhag twyll:
• Peidiwch â rhoi manylion personol, gan gynnwys manylion bancio, i unrhyw un nad ydych yn eu hadnabod yn dilyn ceisiadau annisgwyl am arian ar y stryd, ar garreg y drws, dros y ffôn nac ar-lein gan y gellir defnyddio’r manylion hyn i ddwyn eich hunaniaeth
• Ystyriwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewis Ffôn er mwyn stopio galwadau ffôn na ofynnwyd amdanynt. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim. Gellir cael rhagor o fanylion drwy fynd i www.tpsonline.org.uk ar-lein, neu rhowch alwad i 020 7291 3320. Gellir cofrestru ar-lein neu drwy ffonio 0845 070 0707
• Ystyriwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewis Post gan ei fod yn cefnogi’r hawl i ddewis beth rydych eisiau derbyn trwy’r post. Gellir cael rhagor o fanylion drwy fynd i www.mpsonline.org.uk ar-lein, neu rhowch alwad i 020 7291 3310. Gellir cofrestru ar-lein neu drwy ffonio 0845 703 4599. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim.
• Os ydych yn amau eich bod wedi’ch targedu mewn galwad ffôn twyllodrus, gellir riportio hyn i Action on Fraud drwy’r wefan www.actionfraud.org.uk neu drwy alw 0300 123 2040.
• Os ydych chi wedi colli arian, galwch eich heddlu lleol ar 101