21 Tach 2018

Llanelli yw’r dref ddiweddaraf i elwa o gael camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn y dref fel rhan o raglen y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ail-fuddsoddi mewn isadeiledd teledu cylch cyfyng modern.

Mae 19 o gamerâu nawr yn fyw ac yn recordio ar draws y dref.

Llanelli yw’r chweched dref yn ardal Dyfed-Powys i elwa o’r system teledu cylch cyfyng wedi ei uwchraddio.

Bydd Ystafell Fonitro Teledu Cylch Cyfyng modern yn cael ei chyflwyno i Ganolfan Cyfathrebu’r Heddlu

ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, lle bydd camerâu’n cael eu monitro’n ganolog gan staff penodedig.

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn wedi bod yn cerdded o amgylch y dref yn siarad gyda busnesau lleol ynghylch ailosod y camerâu.

Meddai Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys:  “Ar ôl ymweld â Llanelli’n ddiweddar i weld pethau drosof fi fy hun a siarad gyda staff, rwy’n eithriadol o falch fod teledu cylch cyfyng nôl yn Llanelli. Rwy’n addo cyflawni’r addewid etholiad allweddol hwn, ac mae ei weld ar waith yn cefnogi swyddogion a staff yn eu gwaith o ddiogelu ein cymunedau ac yn ymchwilio i drosedd yn rhoi boddhad mawr i mi. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at gweld trefi eraill yn cael y buddsoddiad hwn yn y misoedd nesaf.”

Meddai Sharon a Vicky o Candle & Co.: “Rydyn ni’n croesawu’r camerâu teledu cylch cyfyng yn y dref. Bydd hyn yn helpu dod ag amgylchfyd mwy diogel i ganol y dref.”

Meddai Oyster Fish Bar: “Rydyn ni’n gyffrous iawn o glywed y newyddion am deledu cylch cyfyng yn Llanelli, gan y bydd yn helpu atal cythrwfl a fandaliaeth yn Llanelli.”

Meddai Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Rydw i wrth fy modd fod y camerâu nawr yn weithredol yn Llanelli, sy’n un o’r ardaloedd mwyaf trefol ar draws yr Heddlu. Rwy’n siŵr y bydd swyddogion a’r gymuned gyfan yn elwa o gael y system teledu cylch cyfyng mewn lle i helpu cadw ein cymunedau’n ddiogel a chynorthwyo gyda datrys troseddau a allai fod wedi eu cyflawni yn y dref.

“Mae ein Tîm Prosiect Teledu Cylch Cyfyng yn parhau i weithio’n agos gyda chontractwyr i sicrhau bod y gwaith o drosglwyddo hwn, sy’n brosiect cymhleth i’r heddlu, yn symud yn ei flaen.”

Ceir gwybodaeth bellach ynghylch lleoliadau’r camerâu ar wefan Heddlu Dyfed-Powys.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y prosiect teledu cylch cyfyng <yma>. (https://bit.ly/2ntpVlU)