08 Maw 2016

Bydd Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn cael ei ddathlu ledled y byd ar 8 Mawrth, a’r thema eleni yw cydraddoldeb rhywiol a chydweithio i brysuro cau’r bwlch economaidd rhwng y rhywiau.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Liane James

“Mae heddiw’n ddiwrnod i ddathlu a diolch i Swyddogion Heddlu, Staff Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu benywaidd am eu hymrwymiad a’u hymroddiad tuag at wasanaethu’r cyhoedd, a hynny mewn rolau sy’n aml yn heriol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, yn ogystal â dathlu’r amrywiaeth a’r gwahaniaeth mewn plismona sy ein galluogi i wir gynrychioli ac ymgysylltu â chymunedau o fewn ardal blismona Dyfed-Powys.

Mae bron 31% o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn fenywod, a’r tro diwethaf y derbyniwyd swyddogion newydd, roedd 50% o’r recriwtiaid yn fenywod. Er bod gennym dipyn o waith i’w wneud er mwyn cael y cydbwysedd yn gywir o ran y rhywiau o fewn rhengoedd a rolau uwch, mae llawer o gynnydd wedi’i wneud o ran recriwtio menywod hynod alluog i’r sefydliad.”