14 Medi 2020

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Prosiect EDWARD, sef menter diogelwch y ffyrdd a gynhelir ar draws y DU drwy gydol yr wythnos hon (ddydd Llun i ddydd Gwener, 14 i 18 Medi). Yr amcan yw llwyddo i gael wythnos lle nad oes unrhyw un yn colli eu bywyd – neu’n cael eu hanafu’n ddifrifol – mewn gwrthdrawiad ffordd y gellid ei osgoi.

Yn Heddlu Dyfed-Powys, bydd swyddogion o’r unedau plismona’r ffyrdd yn cymryd y cyfle i bwysleisio neges y 5 Marwol – sef na fydd gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, goryrru, peidio â gwisgo gwregysau diogelwch, defnyddio ffôn symudol wrth y llyw a gyrru diofal yn cael eu goddef.

Meddai’r Prif Arolygydd Thomas Sharville o Adran Ymgyrchoedd Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’r mwyafrif llethol o bobl sy’n gyrru yn ardal ein heddlu yn gwneud hynny’n ddiogel ac yn gyfreithlon, fodd bynnag, mae lleiafrif bychan sy’n parhau i yrru’n beryglus.

“Bydd yr ymgyrch hon yn pwysleisio na fydd gyrru’n anghyfreithlon yn cael ei oddef.”

Ychwanegodd: “Rhwng 2017 a 2019 cafwyd 919 o wrthdrawiadau angheuol a difrifol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, ac rydyn ni’n teimlo bod hyn yn rhy uchel.

“Mae ffigurau’r llywodraeth yn dangos y cafwyd tua 42,000 o farwolaethau ac anafiadau yn ymwneud â rhywun yn gyrru ar gyfer eu gwaith ar y pryd. Fodd bynnag, pur anaml mai’r gyrrwr yw’r un sy’n dioddef yr anaf. Roedd 82% o’r marwalaethau ac anafiadau hynny’n ddefnyddwyr eraill y ffyrdd, ac yn aml yn ddefnyddwyr ffyrdd agored i niwed fel cerddwyr, seiclwyr a beicwyr modur. 

“Mae’r wythnos weithredu Prosiect EDWARD yn mynd ati i ddangos ein bod i gyd yn fwy agored i niwed nag yr ydym yn meddwl, ond y gall unrhyw un gyda’r agwedd gywir, mynediad at hyfforddiant da, ymrwymiad i gyflawni gwiriadau cerbyd rheolaidd a chefnogaeth briodol gan eu cyflogwr ostwng yn arwyddocaol y tebygolrwydd o gael eu hanafu ar y ffordd.”